Repozytorium

Repozytorium

W tym dziale udostępniamy materiały związane z projektem

 

Raport z badań

PDFOrganizational and educational needs of teachers of people with disabilities

  Language: English, Format: .pdf

 

 Przykłady wykorzystania i-Labu

 
DOCExamples of the use of i-Lab

Language: Polish, Format: .docx

 

Scenariusze wykorzystania Laboratorium Innowacji w procesie kształcenia zawodowego pedagogów specjalnych

Bajkoterapia jako wspomagająca metoda terapii osób ze sprzężoną niepełnosprawnością – konstruowanie bajki terapeutycznej

Language: Polish, Format: .pdf

 
Zabawki terapeutyczne jako element aranżacji przestrzeni dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną

Language: Polish, Format: .pdf

 
Formy współpracy grupowej z rodzicami osób z niepełnosprawnością – prowadzenie tematycznych warsztatów

Language: Polish, Format: .pdf

 
Diagnoza funkcjonalna – konstruowanie zadań diagnostycznych do wybranych obszarów rozwoju dziecka

Language: Polish, Format: .pdf

 
Technologie wspomagające komunikację osób ze złożoną niepełnosprawnością

Language: Polish, Format: .pdf

 
Dostosowanie metod pracy w przedszkolu specjalnym do indywidualnych potrzeb dzieci z niepełnosprawnością

Language: Polish, Format: .pdf

 
Rola inspiracji w pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym

Language: Polish, Format: .pdf

 
Wdrażanie uzyskanych wyników badań w ramach realizowanych projektów badawczych

Language: Polish, Format: .pdf

 
Uwrażliwianie społeczności lokalnej na potrzeby osób z niepełnosprawnością

Language: Polish, Format: .pdf

 
Określenie metod usprawniających funkcjonowanie wybranej osoby z niepełnosprawnością

Language: Polish, Format: .pdf

 
Arkusz obserwacji zachowania się dziecka w środowisku szkolnym

Language: Polish, Format: .pdf

 
Tereny przedszkolne i szkolne jako środowisko wspomagające rozwój dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Language: Polish, Format: .pdf

 
Jaki projekt można zrealizować z dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi w zakresie edukacji przyrodniczej?

Language: Polish, Format: .pdf

 
Program edukacyjny Rok Zdrowia jako narzędzie kształtowania świadomości zdrowotnej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Language: Polish, Format: .pdf

 
Metodyka edukacji technicznej i komputerowej – generowanie tematów prac

Language: Polish, Format: .pdf

 
PDF What do you think about bullying?

Language: English, Format: .pdf

 
What do you feel as weakness?

Language: English, Format: .pdf

 
What am I going to do in ten years?

Language: English, Format: .pdf

 
What makes a day in practice going to be a success?

Language: English, Format: .pdf

 
Communication is important because…

Language: English, Format: .pdf

 
A conflict is, if…

Language: English, Format: .pdf

 
PDF Developmental dysphasia

  Language: English, Format: .pdf

 
PDF Developmental dyslexia

  Language: English, Format: .pdf

 
PDF Stop procrastination

  Language: English, Format: .pdf

 
PDF Pain and its decreasing by psychological techniques

  Language: English, Format: .pdf

 
PDF I am not afraid of ….. any more“

  Language: English, Format: .pdf

 
PDF How to increase the quality of psychological intervention dealing Special (educational) Needs

  Language: English, Format: .pdf

 
PDF Be an Innovative Tutor

  Language: English, Format: .pdf

 
PDF InclusILAB

  Language: English, Format: .pdf

 
PDFSCRUM for all

  Language: English, Format: .pdf

 
PDFIncreasing Erasmus+ project quality for social inclusion

  Language: English, Format: .pdf