Co to jest i-Lab?

Co to jest i-Lab?

 

 

Laboratorium Innowacji (i-Lab) jest inspirującym, innowacyjnym rozwiązaniem, które przenosi użytkowników z ich codziennej rzeczywistości do nadzwyczajnej przestrzeni sprzyjającej twórczemu myśleniu i rozwiązywaniu problemów[1].

Wykorzystanie i-Laba do celów kształcenia okazało się skuteczne w wielu środowiskach zawodowych. i-Lab może być także  wykorzystywany do pracy z nauczycielami oraz osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, co jest celem niniejszego projektu.

Proponowana metoda pracy opiera się na synergii prowadzonej przez facylitatora moderacji, wpływu otoczenia i atmosfery oraz wykorzystania wyposażenia technicznego (sprzęt komputerowy i oprogramowanie przeznaczone dla tej metody).

Metoda i-Laba określana jest tu jako edukacyjna technika wspomagająca działania nauczycieli i pedagogów specjalnych, pozwalająca na rozwój umiejętności i wiedzy uczestników sesji.

[1]  Koprowska D. (red.), Laboratorium Innowacji – Przewodnik Dobrych Praktyk, ITeE-PIB, Radom, 2014, str. 11