Co czyni tę metodę efektywną?

Co czyni tę metodę efektywną?

Efektywność metody opiera się na synergii kilku czynników stymulujących uczestników sesji.

  1. Starannie zaprojektowane otoczenie.
  2. Stymulacja i aktywność facylitatora sesji.
  3. Dostęp do przygotowanego i adekwatnego sprzętu.
  4. Wykorzystanie komputerów z zainstalowanym oprogramowaniem Virtual Brainstorm (VBS). 

i-Lab to synergia trzech czynników:  technologii — moderacji i animacji — otoczenia.

Każdy z wymienionych elementów jest koniecznym, zasadniczym elementem tej metody.

Wykorzystanie i-Laba do grupowych działań typu „problem solving” może znacznie przyspieszyć  oczekiwane rezultaty. Dwudniowa sesja w i-Labie przynosi wyniki równe tygodniom pracy z wykorzystaniem innych tradycyjnych metod.

Pomieszczenia – wyjątkowe otoczenie

i-Lab składa się z dwóch stref: części przeznaczonej do pracy oraz części relaksacyjnej.  Obie przestrzenie są połączone w sposób umożliwiający swobodne przemieszczanie się uczestników. Specjalna aranżacja pomieszczeń odwołująca się do komplementarnego charakteru obu przestrzeni tworzy atmosferę bezpieczeństwa przy jednoczesnym zapewnieniu uczestnikom bodźców i stymulacji do kreatywnego myślenia. Kolorystyka i aranżacja pomieszczeń tworzą niezwykłą atmosferę sprzyjającą działaniom twórczym.

Design przestrzeni odwołuje się zazwyczaj do metafor, takich jak las, statek kosmiczny, pustynia itp., tworząc unikalną i stymulującą atmosferę.

 

Metody i techniki

Wykorzystywane przez facylitatora techniki są uzależnione od specyfiki pracy w i-Labie oraz dopasowane do potrzeb określonej grupy uczestników. Animator dysponuje szerokim wachlarzem metod. Dwie zasadnicze techniki używane podczas sesji to:

  1. Burza Mózgów – realizowana przy wykorzystaniu  oprogramowania VirtualBrainstorm (VBS). Występuje wiele technik tej metody np. „zamiana cech własnych”, odgrywanie ról, mapa mentalna, analiza SWAT czy odwrócona sytuacja. Wykorzystanie wspomagającego oprogramowania potęguje efekt realizowanych ćwiczeń.
  2. „Icebreakery” – tzw. „łamacze lodów”, są wykorzystywane na początku sesji w celu „ocieplenia’ atmosfery i zbudowania oczekiwanych interakcji pomiędzy uczestnikami. Występuje wiele odmian tej metody.  Zadaniem facylitatora jest wybór i zastosowanie właściwych, odpowiadających charakterystyce grupy uczestników.

Wykorzystanie technologii informacyjnych to konieczny element sesji. Oprogramowanie VBS zastało zaprojektowane aby wspomagać działania realizowane przez uczestników i facylitatora. Oprogramowanie VBS, w zależności od potrzeby, umożliwia działanie w różnych trybach zapewniając zarówno anonimowość pracy jak i współdzielenie idei.  Jest łatwo dostosowywalne do uczestników sesji.  Dostęp do VBS realizowany jest za pośrednictwem internetu, poprzez przeglądarkę, w sposób niewymagający instalacji oprogramowania na serwerze. Obsługa oprogramowania jest łatwa i intuicyjna.

Rola Facylitatora

Rola facylitatora jest kluczowym elementem metody i-Lab.

Facylitator jest odpowiedziany za przygotowanie i przeprowadzenie  sesji. Obie te aktywności mają charakter fundamentalny. Część przygotowawcza wymaga podstawowej wiedzy z zakresu podejmowanego podczas sesji tematu, znajomości metody  i-Lab, wykorzystywanych technik i metod oraz znajomości charakterystyki grupy. Sesja powinna być szczegółowo zaplanowana dając jedynie niewielki margines na improwizację prowadzącego. Dobrze przygotowana sesja jest niemal gwarantem powodzenia.

Facylitator odpowiedzialny jest także za zapewnienie właściwej atmosfery sprzyjającej pracy. Nastrój panujący podczas sesji jest istotnym elementem metody i-Lab.

Metoda i-Lab składa się z trzech elementów: technologii, facylitacji i wpływu otoczenia, dlatego facylitator powinien posiadać zarówno umiejętności animatora/moderatora jak i asystenta technicznego oferującego wsparcie przy korzystaniu z technologii informacyjnych. Facylitator odpowiada za całość sesji łącznie z właściwym funkcjonowaniem warstwy technicznej. Jego umiejętności i wiedza odnoszą się zarówno do metod wykorzystywanych podczas sesji jak i wyposażenia sprzyjającego efektywności pracy. Właściwe umiejętności w tym zakresie można rozwinąć dzięki odpowiednim szkoleniom.