Login ()

Jak korzystać z i-Laba? Profesjonalne zastosowanie i-Labów

Scenariusze wykorzystania Laboratorium Innowacji w procesie kształcenia zawodowego pedagogów specjalnych

 

Bajkoterapia jako wspomagająca metoda terapii osób ze sprzężoną niepełnosprawnością – konstruowanie bajki terapeutycznej

Language: Polish, Format: .pdf

 
Zabawki terapeutyczne jako element aranżacji przestrzeni dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną

Language: Polish, Format: .pdf

 
Formy współpracy grupowej z rodzicami osób z niepełnosprawnością – prowadzenie tematycznych warsztatów

Language: Polish, Format: .pdf

 
Diagnoza funkcjonalna – konstruowanie zadań diagnostycznych do wybranych obszarów rozwoju dziecka

Language: Polish, Format: .pdf

 
Technologie wspomagające komunikację osób ze złożoną niepełnosprawnością

Language: Polish, Format: .pdf

 
Dostosowanie metod pracy w przedszkolu specjalnym do indywidualnych potrzeb dzieci z niepełnosprawnością

Language: Polish, Format: .pdf

 
Rola inspiracji w pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym

Language: Polish, Format: .pdf

 
Wdrażanie uzyskanych wyników badań w ramach realizowanych projektów badawczych

Language: Polish, Format: .pdf

 
Uwrażliwianie społeczności lokalnej na potrzeby osób z niepełnosprawnością

Language: Polish, Format: .pdf

 
Określenie metod usprawniających funkcjonowanie wybranej osoby z niepełnosprawnością

Language: Polish, Format: .pdf

 
Arkusz obserwacji zachowania się dziecka w środowisku szkolnym

Language: Polish, Format: .pdf

 
Tereny przedszkolne i szkolne jako środowisko wspomagające rozwój dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Language: Polish, Format: .pdf

 
Metodyka edukacji technicznej i komputerowej – generowanie tematów prac

Language: Polish, Format: .pdf