Konferencja

 

obraz_ilab3

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

upowszechniająca projekt:

Laboratoria innowacji w rozwoju kompetencji nauczycieli pedagogiki specjalnej
i osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

nowe_logo_ilab3

STRONA POKONFERENCYJNA

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i prelegentom za wspólne spotkanie podczas konferencji. Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi.

Informacje o konferencji

 

Relacja z konferencji

Po konferencji…

W słoneczny piątek 19 maja 2017 roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa upowszechniająca projekt Laboratoria innowacji w rozwoju kompetencji nauczycieli pedagogiki specjalnej i osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Innovation Laboratories in the Development of Competences of Special Pedagogy Teachers and People with Special Educational Needs). Podczas spotkania przedstawiliśmy główne założenia naszego projektu oraz dzieliliśmy się pasją i doświadczeniami wynikającymi z wdrożenia i-Labów w instytucjach partnerskich.

Konferencję otworzył Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej, prof. Stefan Kwiatkowski, zaś w roli gospodarza wystąpił Kierownik Projektu, p. Mariusz Fila. Uczestnicy konferencji licznie dopisali. W wydarzeniu wzięło udział około 120 osób, w tym kilkunastu gości z zagranicy, m. in. z Włoch, Niemiec, Czech, Hiszpanii i z Wielkiej Brytanii.

W tematykę projektu wprowadził nas Kierownik Projektu, p. Mariusz Fila. Przedstawił on główne cele i założenia podejmowanych działań, odwołując się do ich aspektu zawodowego. Zapoznał uczestników konferencji z partnerami projektu, wskazując na pełnioną przez nich rolę i wykonywane zadania. Odwołał się także do uzyskanych rezultatów wypracowanych w czasie trwającego prawie dwa i pół roku projektu.

Jolanta Religa z Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu wprowadziła nas w genezę powstania i-Labów oraz zaprezentowała ich potencjał w rozwoju kompetencji nie tylko nauczycieli pedagogiki specjalnej czy osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ale także innych grup zawodowych. Odwołała się do doświadczeń związanych z powstawaniem pierwszych i-Labów w Wielkiej Brytanii oraz inspiracji, jakie wniosły one w praktyczną stronę projektu.

Następnie partnerzy z niemieckiego CDJ Maximiliansau zaprezentowali swoje doświadczenia związane z wdrażaniem laboratorium innowacji wśród osób niepełnosprawnych w zakresie edukacji zawodowej, co jest spójne z ideą i propagowaną przez CDJ wizją budowania społeczeństwa integrującego.

Musa Kirkar, z wodzoną sobie charyzmą, wprowadził publiczność w tematykę potencjału innowacji ICT w organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami. Odwołując się do doświadczeń włoskich przestawił możliwości, jakie daje i-Lab w codziennej pracy jego instytucji.

W metodyce i-Laba nie można pominąć jego aspektów psychologicznych, nad czym pochylili się w swoich wystąpieniach nasi czescy partnerzy: Jan Šmahaj i Martin Zielina. Odwołali się oni do znaczenia właściwego wyposażenia i-Labów, gadżetów i możliwości, jakie daje aranżacja przestrzeni w kontekście środowiska uczenia się.

Katarzyna Kruś oraz Monika Radomska zaprezentowały wykorzystanie i-Laba w kształceniu specjalnym. W swoim wystąpieniu przywołały swoje doświadczenia zdobyte w trakcie pracy w i-Labie ze studentami pedagogiki specjalnej, będącej przyszłą kadrą pracującą z osobami niepełnosprawnymi.

Niestety z przyczyn zdrowotnych na konferencję nie dotarła Adamina Korwin-Szymanowska, która miała zaprezentować możliwości wykorzystania i-Laba w edukacji przyrodniczej. W swoim wystąpieniu miała odwołać się do zmiany paradygmatu z nauczania na uczenie się, które w dużej mierze zależy od tworzenia sytuacji edukacyjnych. Taką zmianę proponuje i-Lab, które może stać się miejscem rozwoju zarówno osobistego, jak i społecznego z uwzględnieniem przyrody jako narzędzia tego holistycznego wzrostu jednostki.

Na zakończenie wystąpił Kierownik Projektu, p. Mariusz Fila, który przedstawił wyniki badań w zakresie organizacyjnych i edukacyjnych potrzeby pedagogów specjalnych, które wytyczają dalszą ścieżkę działań na rzecz wspierania ich w rozwoju.

Całość konferencji umilił występ Zespołu Wokalnego „ Pauza… Raz, Dwa, Trzy” z Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 w Warszawie. Młodzi artyści swoją muzyką i śpiewem wprowadzili nas w świat poezji śpiewanej ks. Jana Twardowskiego. Owacjom nie było końca, co było dowodem uznania dla kunsztu i poziomu artystycznego wykonawców.

Debata prowadzona przez Sergo Kuruliszwiliego owocnie podsumowała całość konferencji. Wzięli w niej udział wszyscy partnerzy projektu. Polacy i Czesi dzielili się swoimi doświadczeniami na temat trudności, jakie napotkali w czasie wdrażania i-Laba w swoich instytucjach. Opowiadali o tym, co udało się osiągnąć w łatwy sposób, a co było najtrudniejsze w implementacji nowej metody. Niemcy i Włosi wyrażali swoją opinię na temat i-Laba jako narzędzia pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dodatkowo, uwzględniając polskie i niemieckie refleksje podjęto próbę ustalenia miejsca i roli i-Laba w edukacji zawodowej. Dużą wagę przywiązywano także do psychologicznych aspektów wdrażania i-Laba, o czym dumnie opowiadali nasi czescy partnerzy. Na koniec, podjęto refleksję na temat użyteczności i-Laba jako środowiska uczenia się niezależnie od jego usytuowania (szkoły, praca, NGOsy, uniwersytety).

Po owocnej debacie i licznych pytaniach od uczestników wydarzenia, Kierownik Projektu oficjalnie zakończył konferencję, życząc wszystkich owocnych i inspirujących działań opartych na i-Labie. W taki oto sposób zakończyło się niezwykłe i długo wyczekiwane wydarzenie.

Dziękujemy, że byliście tam z nami!

 

Prezentacje prelegentów i inne materiały konferencyjne

Zaproszenie na konferencję

 

 

Program konferencji

wersja polska / wersja angielska

 

Prezentacja: Laboratoria innowacji w rozwoju kompetencji nauczycieli pedagogiki specjalnej

i osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Informacje o projekcie.

autor: Mariusz Fila

 

Prezentacja: Zastosowanie Laboratorium Innowacji w kształceniu specjalnym

autorki: Katarzyna Kruś, Monika Radomska

 

Prezentacja: Organizacyjne i edukacyjne potrzeby nauczycieli osób z niepełnosprawnością

autor: Mariusz Fila

 

Prezentacja: Wdrożenie Laboratorium Innowacji w CEIPES: potencjał innowacji ICT

w organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami

autorzy: Musa Kirkar, Fulvio Grassadonio

 

Prezentacja: Psychological Aspects Of Innovation Laboratory

autorzy: Jan Šmahaj, Martin Zielina

 

Prezentacja: Laboratoria Innowacji Geneza i Potencjał Wdrożeń dla Rozwoju Kompetencji

autorka: Jolanta Religa

 

Prezentacja: Implementation of I-LAB at CJD Maximiliansau.

A common work of special pedagogy teachers and people with special educational needs

autorzy: Karin Nägle i Jörg Schäfer

 Galeria zdjęć