O projektu

INOVAČNÍ LABORATOŘE V ROZVOJI KOMPETENCÍ UČITELŮ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY A OSOB SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

erasmus
Realizace projektu v rámci programu „Erasmus+“
Výzva KA2 – Spolupráce na inovaci a výměně dobré praxe,
Strategické partnerství pro odborný a vzdělávací výcvik

Číslo projektu: 2014-1-PL01-KA202-003428

Délka projektu: 1.9.2014–31.8.2017

Cíl projektu:

Cílem projektu je výměna zkušeností a dobré praxe při organizaci vzdělávacího procesu s použitím nových vzdělávacích metod, které jsou dostupné při využívání tzv. Inovačních laboratoří ve výuce odborných a specializovaných předmětů. Cíle dosáhneme díky vytvoření nových laboratoří v partnerských institucích, výcviku učitelů speciální pedagogiky, jak pracovat s iLabem ve vzdělávacím procesu, a díky implementaci metodologie iLabu pro učitele speciální pedagogiky a osoby se specifickými vzdělávacími potřebami.

Partneři projektu:

 • Univerzita speciální pedagogiky Marie Grzegorzewské, Polsko – hlavní řešitel projektu
 • Institut udržitelných technologií – Národní výzkumný institut, Polsko
 • CEIPES – Mezinárodní centrum pro propagaci vzdělávání a rozvoje, Itálie
 • CJD Maximiliansau, Německo
 • Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika

Popis plánovaných aktivit a role partnerů:

 • Realizace výzkumu a příprava zprávy Organizační a vzdělávací potřeby učitelů pro osoby s postižením, která umožní přijmout vhodná řešení v projektu, která budou nejlépe odpovídat diagnostikovaným potřebám.
 • Výzkum bude prováděn v zemích partnerských institucí.
 • Otevření nových Inovačních laboratoří. Partnerské instituce (APS-PL, CZ, DE, IT) vytvoří prostor pro svoji laboratoř a zařídí je v souladu s principy Inovačních laboratoří. Laboratoře budou vybaveny odpovídajícím vybavením a materiály, které umožní rozvoj kreativity a přispějí ke stimulaci mimořádných myšlenek.
 • Vyvinout nové jazykové verze softwaru VirtualBrainstorm (VBS), která je základem fungování Inovačních laboratoří. Tento software byl vytvořen pro fungování v ITeE-PIB v Inovačních laboratořích v Radomu. Software bude dostupný partnerům projektu.
 • Organizace školení administrace a ovládání softwaru VBS iLab.
 • Vypracovat scénáře používání Inovační laboratoře ve vzdělávacím procesu.
 • Implementovat Inovační laboratoře do praktické výuky učitelů speciální pedagogiky a osob se specifickými vzdělávacími potřebami.
  ERASMUS+

Role partnerů:

Univerzita speciální pedagogiky Marie Grzegorzewské, (Polsko) – hlavní řešitel projektu
Zajití management projektu, koordinaci a supervize aktivit, které budou probíhat v rámci partnerství, organizaci a realizaci výzkumu Organizační a vzdělávací potřeby učitelů pro osoby s postižením. Mezi další úkoly patří spuštění Inovační laboratoře, vytvoření webových stránek jako informační a komunikační platformy, organizace řady ukázkových setkání, které mají za cíl prezentovat možnosti iLabu ve vzdělávacím procesu, vývoj scénáře použití Inovační laboratoře ve vzdělávacím procesu, implementace iLabu do praktické výuky učitelů speciální pedagogiky a osob se specifickými výukovými potřebami.

Institut udržitelných technologií – Národní výzkumný institut (Polsko)
Zodpovídá za důležitou supervizi a podporu v průběhu projektu Inovačních laboratoří a jejich implementaci do procesu vzdělávací praxe, lokalizaci softwaru do různých jazyků a poskytnutí softwaru partnerům. Institut udržitelných technologií bude dále dohlížet na evaluaci projektu, organizaci a vedení školení pro administrátory a učitele v iLabu a poskytování podpory při organizaci a vedení výuky v iLabu.

CEIPES – Mezinárodní centrum pro propagaci vzdělávání a rozvoje, Itálie
CJD Maximiliansau (Německo)
Univerzita Palackého v Olomouci (Česká republika)
Výše uvedení partneři participují na realizaci výzkumu Organizační a vzdělávací potřeby učitelů pro osoby s postižením a zodpovídají za spuštění iLabu, organizaci řady ukázkových setkání, které mají za cíl prezentovat možnosti iLabu ve vzdělávacím procesu, vývoj scénáře použití Inovační laboratoře ve vzdělávacím procesu, implementaci iLabu do praktické výuky učitelů speciální pedagogiky a osob se specifickými výukovými potřebami.

Plánované výsledky/výstupy projektu:

 • Zpráva prezentující výsledky výzkumu – Organizační a vzdělávací potřeby učitelů pro osoby s postižením
 • 4 nové Inovační laboratoře
 • Zvýšení kvalifikace učitelů partnerských institucí
 • Nové jazykové verze softwaru VirtualBrainstorm (VBS)
 • Cykly ukázkových setkání, která představí možnosti využití iLabu v didaktickém procesu
 • Scénáře využití Inovační laboratoře v didaktickém procesu
 • Webové stránky jako ICT platforma
 • Dokumentace spojená s managementem projektu a evaluací projektu