Co činí iLab efektivní metodou?

Co činí i-Lab efektivní metodou?

Účinnost metody je založena na součinnosti několika komponent, které ovlivňují uživatele i-Lab:

1 / Opatrně a záměrně uspořádané prostředí.

2 / Stimulačně facilitační činnost.

3 / Dostupné, záměrně vybrané zařízení.

4 / Počítače s programem Visual Brainstorm Software (VBS).

Někteří popisují i-Lab jako trojici: Technologie / Facilitace/ Prostředí

Každý prvek je klíčový!

Užívání i-Lab pro řešení problémů může urychlit proces osobní kreativity, což obvykle přináší rychlé a nečekané pozitivní výsledky. Dva dny v i-Lab se rovnají týdnům tradičních sezení.

Místnosti-jedinečné prostředí

I-Lab kombinuje dvě prostředí: pro práci a relaxaci. Obě jsou úzce propojeny, takže je snadný přístup z jednoho do druhého. Jedinečné uspořádání místnosti, doplňková role pracovního prostoru a relaxační zóna jsou pro uživatele stimulující a pohodlné. Povzbuzující barvy a celý design vytváří neobvyklou atmosféru tvořivosti. Design pokoje je založen na metaforách (les, kosmická loď, poušť aj.), které všem účastníkům poskytují pocit jedinečnosti a stimulace.

 

Metody a techniky

Metody používané facilitátorem jsou speciálně vybírány pro použití v i-Lab a jsou přizpůsobeny pro každou jednotlivou skupinu. Existuje široké spektrum metod používaných facilitátorem. Mezi nimi jsou dvě základní metody, které se obvykle používají během sezení: brainstorming spojený se softwarem VBS a metody „rozbíjení ledu“, tj. „icebreakery“.

„Icebreakery“ se používají na začátku sezení pro rozproudění atmosféry pro žádoucí interakce. Existuje široká škála „icebreakerů“, proto je snadné zvolit ten správný v závislosti na potřebách skupiny.

Druhou základní metodou je brainstorming, který zahrnuje mnoho technik (např. „změna atributu, bouření rolí, mapování mysli, analýza SWOT nebo únikové myšlení“).

Použití vyhrazeného softwaru podporujícího výše uvedené metody je rozhodně velkou výhodou.

Technologie

Technologie činí setkání efektivnějším. Software VBS je navržen tak, aby podporoval metody používané během setkání. Nabízí několik způsobů práce, které v závislosti na potřebách nabízejí jak možnost anonymity, tak dovolují sdílení nápadů. Software může být snadno přizpůsoben potřebám během každého setkání. Tato technologie nabízí snadný přístup k softwaru VBS přes internet bez nutnosti instalace serveru. Přístup k aplikaci je dostupný prostřednictvím standardního prohlížeče. Není požadována žádná jiná instalace. Software je snadný a intuitivní k použití.

Role facilitátora

Role facilitátora je klíčovým prvkem v metodě i-Lab.

Facilitátor je zodpovědný za plánování setkání a jeho průběh.

Obě činnosti jsou v celém procesu nezbytné. Přípravná část vyžaduje znalosti o subjektu, metodě i-Lab, zdrojích a charakteristikách cílové skupiny. Je zde malý prostor pro improvizaci, takže je nezbytná precizní příprava. Čím lépe je sezení připraveno, tím lepších výsledků je dosaženo.

Vzhledem k tomu, že atmosféra je rozhodujícím faktorem, který ovlivňuje výsledky setkání, facilitátor zodpovídá za tuto část procesu.

Metoda i-Lab se skládá ze tří prvků: technologie, facilitace a prostředí. Proto by měl mít facilitátor animátorské schopnosti a znalosti IT. On je ten, který nese odpovědnost za moderování, správné fungování software a i-Lab jako celku.

Jeho dovednosti by měly souviset s metodami a vybavením i-Lab. Výše uvedené kompetence mohou být získány během školení určených  facilitátorům