Co je to i-Lab?

Co je to i-Lab?

 

 

 
I-Lab – inovační laboratoř – je metodou skupinové práce, která spouští mechanismy tvořivosti a spolupráce. Metoda je efektivní při práci s různými odborníky. Lze ji využít nejen s učiteli, ale i s lidmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Metoda vychází z kombinace působení moderátora, prostředí, atmosféry a technického vybavení – softwaru a hardwaru určeného pro tuto aktivitu.

I-Lab lze chápat jako podpůrnou metodu ve vzdělávání a rozvoji dovedností učitelů, pedagogů speciálního vzdělávání a osob se zvláštními potřebami.