Login ()

Eksperci Polskiej Komisji Akredytacyjnej w i-Labie

Prof. dr hab. Bożena Muchacka, prof. dr hab. Amadeusz Krause i dr hab. Sławomir Przybyliński, eksperci Polskiej Komisji Akredytacyjnej gościli w i-Labie w trakcie dokonywania oceny programowej na kierunku „pedagogika specjalna” prowadzonym w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Nasze laboratorium cieszyło się dużym zainteresowaniem i zdobyło wysokie uznanie w oczach ekspertów.