Scenariusze wykorzystania Laboratorium Innowacji w procesie kształcenia

W naszym repozytorium znajdziesz wiele inspirujących scenariuszy wykorzystania Laboratorium Innowacji w procesie kształcenia zawodowego pedagogów specjalnych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajrzyj do repozytorium.