Login ()

Metody komunikacji alternatywnej tematem Burzy Mózgów

4.06.2017 przeprowadziliśmy dwie sesje dla słuchaczy Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. Sesje były skoncentrowane  na metodach komunikacji alternatywnej.