i-Lab stworzony przerz CJD Maximiliansau, Niemcy

Poczyniono już pierwsze kroki w stronę realizacji projektu:

i-Lab z samodzielnie pomalowanymi ścianami i zrobionymi meblami:

Młodzi ludzie ze specjalnymi potrzebami działają:

Spotkanie zarządu: