Login ()

Instytut Technologii Eksploatacji-Państwowy Instytut Badawczy

 Instytut Technologii Eksploatacji-PIB (ITeE-PIB) w Radomiu to państwowy instytut naukowo-badawczy utworzony w roku 1986. Prowadzi badania podstawowe i stosowane oraz projekty wdrożeniowe w obszarze zaawansowanych technologii, inżynierii materiałowej, ochrony środowiska, transformacji wiedzy, ustawicznej edukacji zawodowej oraz rozwoju kapitału intelektualnego.

Osoby do kontaktu:

  • tomasz.sulkowski@itee.radom.pl
  • jola.religa@itee.radom.pl

Strona internetowa: www.itee.radom.pl