i-Lab w kwartalniku naukowym Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania

W numerze II/2017(23)   kwartalnika naukowego  Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania ukazało się sprawozdanie z naszej majowej konferencji. Przeczytaj