Category Archives: Bez kategorii

I-LAB 3 bude představen na konferenci V. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY

Inovační laboratoř jako nástroj stimulující kreativitu Příspěvek představuje nově vzniklou inovativní laboratoř (i-Lab) Katedry psychologie FF UP zaměřenou na výměnu zkušeností a dobré praxe při organizaci vzdělávacího procesu s použitím nových vzdělávacích metod ve výuce odborných a specializovaných předmětů. Součástí

Projektové setkání I-LAB 3

Projektové setkání I-LAB 3 V září 2016 proběhlo jedinečné dvoudenní mezinárodní setkání partnerů projektu „Erasmus+“, projekt č. 2014-1-PL01-KA202-003428. Partneři ze Sicílie, Německa, Polska navštívili Katedru psychologie FF UP v Olomouci, prohlédli si nově vzniklou laboratoř I-LAB3 a intenzivně, společně s kolegy