Projektové setkání I-LAB 3

Projektové setkání I-LAB 3

V září 2016 proběhlo jedinečné dvoudenní mezinárodní setkání partnerů projektu „Erasmus+“, projekt č. 2014-1-PL01-KA202-003428. Partneři ze Sicílie, Německa, Polska navštívili Katedru psychologie FF UP v Olomouci, prohlédli si nově vzniklou laboratoř I-LAB3 a intenzivně, společně s kolegy z České republiky, pracovali na rozvoji nové interaktivní laboratoře, která se bude mimo jiné zaměřovat na cílovou skupinu speciálních pedagogů, vědeckých pracovníků a psychologů s cílem podpořit a zdokonalit jejich vzdělávací kompetence při využití konceptu I-LAB3. Prostory laboratoře a její vybavení bude využito při práci se studenty speciální pedagogiky, psychologie, rehabilitační specialisty či osoby s postižením. V rámci setkání byly diskutovány hlavní výstupy projektu. Pozornost byla věnována především „scénářům“, které budou využity při tutorování zmíněných skupin. Kolegové z partnerských institucí měli kromě odborného programu a intenzivní práce jedinečnou možnost poznat krásy univerzitní Olomouce a ochutnat místní speciality.