Propagační videa

Podívejte se na videa o i-Lab   V češtině     Další film v češtině     V angličtině     V polštině     V němčině    V italštině    

Trendy ve vzdělávání 2017

I-LAB byla představena ve vědecko-odborném časopise Trendy ve vzdělávání (Trends in Education). Příspěvek vysvětluje koncept inovační laboratoře (i-Lab) a prezentuje využitelnost kombinace moderních technologií, upraveného prostředí a psychologického přístupu jako smysluplného nástroje ve vzdělávacím procesu. Celý článek.  

Na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého vznikla inovační laboratoř (i-Lab3)

Na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci byla zprovozněna nová inovační laboratoř (tzv. i-Lab3). Byla představena v Žurnále UP Univerzity Palackého v Olomouci. Článek si můžete přečíst zde. https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/na-katedre-psychologie-filozoficke-fakulty-univerzity-palackeho-vznikla-inovacni-laborator-i/

ILAB3 byl představen v Olomouckém večerníku!

Náš projekt byl rovněž představen v Olomouckém večerníku. Zajímavý článek si můžete přečíst na následujícím odkaze: http://www.hanackyvecernik.cz/spolecnost/zajimavosti/na-katedre-psychologie-filozoficke-fakulty-univerzity-palackeho-vznikla-inovacni-laborator

Mezinárodní vědecká konference: Inovační laboratoře napříč pomáhajícími obory

V odborném periodiku E-psychologie byla představena Mezinárodní vědecká konference: Inovační laboratoře napříč pomáhajícími obory. O konferenci si můžete přečíst podrobně na následujícím odkaze: konference.článek

Mezinárodní konference Trendy ve vzdělávání 2017!

Projekt byl představen formou zajímavého posteru na mezinárodní konferenci Trendy ve vzdělávání 2017. Poster naleznete k nahlédnutí na odkaze i-LAB_poster .

Právě vyšlo v tisku!

I-LAB 3 bude představen na konferenci TRENDY VE VZDĚLÁVÁNÍ 2017!

I-LAB 3 bude představen na konferenci TRENDY VE VZDĚLÁVÁNÍ 2017 prostřednictvím posteru na téma INOVAČNÍ LABORATOŘ (i-LAB) V PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ: SYMBIÓZA MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ, PROSTŘEDÍ A PSYCHOLOGICKÉHO PŘÍSTUPU. Příspěvek má za cíl představit koncept inovační laboratoře (i-Lab) a prezentovat využitelnost kombinace moderních technologií,

Mezinárodní setkání ve Varšavě

  Ve dnech 9. a 10.3. proběhlo jedinečné setkání partnerů projektu I-LAB3 „Erasmus+“, projekt č. 2014-1-PL01-KA202-003428. Znovu se sešli partneři z České republiky, Německa, Polska i Sicílie. Partneři mohli obdivovat nově vzniklou laboratoř I-LAB3 na univerzitě ve Varšavě. Obsahem setkání byla

Poster.V. Olomoucké speciálněpedagogické dny

  Náš projekt byl představen prostřednictvím posteru na konferenci konané v Olomouci. Poster naleznete v sekci repozitář, nebo zde http://ilab3.aps.edu.pl/wp-content/uploads/2015/02/Poster.-V.-Olomouck%C3%A9-speci%C3%A1ln%C4%9Bpedagogick%C3%A9-dny.pdf