I-LAB 3 bude představen na konferenci TRENDY VE VZDĚLÁVÁNÍ 2017!

I-LAB 3 bude představen na konferenci TRENDY VE VZDĚLÁVÁNÍ 2017 prostřednictvím posteru na téma INOVAČNÍ LABORATOŘ (i-LAB) V PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ: SYMBIÓZA MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ, PROSTŘEDÍ A PSYCHOLOGICKÉHO PŘÍSTUPU. Příspěvek má za cíl představit koncept inovační laboratoře (i-Lab) a prezentovat využitelnost kombinace moderních technologií, upraveného prostředí a psychologického přístupu jako smysluplného nástroje ve vzdělávacím procesu